โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
         สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\ หน้าแรก
           

หน้าแรก

           

TTISOLAR (ทีทีไอโซล่าร์)

        เราคือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ นำเข้าจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ไปช่วยในการลดค่าไฟฟ้า ในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเมื่อมองถึงระยะยาวที่เราต้องสูญเสียเงินไป เป็นจำนวณมาก และนี่คือบทพิสูจน์ เมื่อเราได้มองลงไปในต่างประเทศที่มีแสงอาทิตย์ที่มีน้อยกว่าแสงอาทิตย์ในบ้านเราแต่เขาก็พยายามที่จะใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ให้คุ้มค่ามากที่สุดมาช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าของเขา โดยสิ่งเหล่านี้จะนำมา สู่ความคิดที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด เหมาะที่สุดในกลุ่มการเกษตร บ้านเรือนที่พักอาศัย อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาถึงที่มา และการประกอบแผงโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเราเอง ซึ่งไม่ได้ยากเกินความสามารถของผู้ที่สนใจไปได้

 

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านวงการโซล่าร์เซลล์มาหลายปี ทำให้เราได้สร้างสรรคุณภาพไม่เคยหยุดนึ่ง และ จะยังคงทำต่อไป

ติดตามผลงานของเราได้ที่นี่   http://ttisolarroof.com

ผลงานบางส่วนของงานระบบออนกริด เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ทั้งภาครัฐ และ เอกชน


 

  

 

ผลงานบางส่วนของงานระบบออฟกริด สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และงานของการช่วยเหลือสังคม


   

ผลงานบางส่วนของงานระบบไฮบริด ออฟกริด เทศบาลลำพญา


 

แล้วพบกับเราได้ที่นี่สถานีี พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์บริษัท : TRAITHEPINDUSTRY.COM

แฟนเพจเฟสบุ๊คบริษัท : TRAITHEP INDUSTRY

ตัวอย่างลดค่าไฟฟ้า:

แฟนเพจเฟสบุ๊คแสดงความคิดเห็นและสาระน่ารู้:
โซล่าร์เซลล์คุณภาพ เพื่อคนไทย

ดูราคาสินค้าได้ที่เว็บไซต์สินค้านี้ :
www.ttisolarcell.com

แฟนเพจเฟสบุ๊คสินค้าและติดต่อ:
แบตเตอรี่โซล่าร์เซลล์

เว็บไซต์สำรอง 1 สินค้าและบริการ
www.ลดค่าไฟฟ้า.com

ติดตามงานด้านสังคม :
Ttisolar Team - สนามสำหรับผู้เสียสละ

 

ที่ตั้งสำนักงาน TRAITHEP INDUSTRY (ศูนย์ศึกษาทดลอง พลังงาน)
           เลขที่ 37/164 หมู่ 4 ตำบล คลองสาม
           อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 
           12120  ประเทศไทย

นโยบายของบริษัทฯ
            เราจะทำเพื่อชุมชนและสังคมโดยไม่มุ่งแต่ผลประโยชน์เกินไปกับคำว่า "พอเพียง" รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อ
การเรียนการสอน และ สังคม

ขุมพลังขับเคลื่อนของเรา
          
  แรงขับเคลื่อนของ TRAITHEP INDUSTRY @ DIY-SOALRCELL เกิดจากแรงบันดาลใจ เริ่มต้นด้วยคำว่าฝ่าฟัน จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆส่วนหนึ่ง ที่ขับเคลื่อนสังคม ให้เข้าใจถึงคุณค่าของพลังงานธรรมชาติ ที่อยู่คู่กับเราบนโลกใบนี้ ถึงแม้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นได้ไม่ง่ายนัก เราจะฝ่าฟันทุกอุปสรรค์ไปให้ได้ เพื่อสังคมอยู่ได้ด้วยการใส่ใจ ในสิ่งที่เรามองข้ามไป

หลักการคำนวณหาปริมาณและข้อสงสัย


หลักการคำนวณพลังงาน

 

ตึกสูงที่แมนเชสเตอร์ ไม่ใช้กระจกแต่ใช้โซล่าเซลล์ ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จำนวนมหาสาร

            อาคารของบริษัทประกันภัยที่ชื่อ CIS ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษเป็นอาคารเก่าแก่ ที่สร้าง มาแล้วกว่า 40 ปีโดยอาคารนี้มีลักษณะ
เป็นอาคารสำนักงาน ที่มีการแยกเอาส่วนสาธารณูปโภค ต่างๆ (เช่น ลิฟต์ บันได ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบอากาศ) มารวมไว้เป็นตึกที่ยี่นออกมาจากตัวตึกทีมี เป็นอาคารสำนักงานโดยตึกที่มี สาธารณูปโภครวมอยู่นี้จะมีผนังอาคารภายนอกแบบปิดทึบด้วย ผนังคอนกรีต


รูปแสดงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารของบริษัทประกันภัยที่ชื่อ CIS

              โดยที่แต่เดิมนั้นอาคารสาธารณูปโภคที่มีผนังคอนกรีตปิดทึบนั้นจะมีการบุผนังภายนอก ด้วย กระเบื้องโมเสกซึ่งเมื่อผ่านเวลามายาวนานกระเบื้องโมเสกด้านนอก
ก็เริ่มหลุดลอกและอาจจะตกลง มาทำอันตรายต่อคนด้านล่าง ได้ ทางบริษัท CSI เจ้าของตึกจึงมีนโยบายปรับปรุงผนังอาคารในส่วนนี้ใหม่ แต่แทนที่จะทำการปรับปรุง แบบเดิมๆ ทางผู้บริหารบริษัทกลับมีหัวคิดทันสมัย นำเอาแผงโซลาร์เซลล์ มาติดตั้งบนผนังอาคารแทน แบบเดิมๆ ทางผู้บริหารบริษัทกลับมีหัวคิดทันสมัย นำเอาแผง
โซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนผนังอาคารแทนภายหลังการติดตั้งอันยาวนานถึง 6 เดือนอาคารหลังนี้ถูกหุ้มด้วยแผงโซลาร์เซลล์โดยสมบูรณ์ โดยมีการใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 80W มากถึง 7,244 แผง(มีโซลาร์เซลล์ ประมาณ 2346 แผงไม่อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์) ซึ่งสามารถสร้างพลังงานไฟได้ถึง 390kW หรือเท่ากับพลังงาน ที่ใช้ต้มชาได้ถึง 9 ล้านถ้วยและนอกเหนือจากแผงโซลาร์เซลล์ ตึกนี้ยังมีกังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้าอยู่บนดาดฟ้าของตึกอีก 10 ตัว ซึ่งรวมกันแล้วจะสามารถผลิต พลังงานไฟฟ้าได้เองเท่ากับ 10% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของตึก


รูปแสดงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของอาคารบริษัทประกันภัยที่ชื่อ CIS

            โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ติด CSI แห่งนี้ ได้ใช้งบประมาณไปกว่า 390 ล้านบาท โดยทางบริษัทเจ้าของตึก ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วย สำหรับใน ประเทศไทย ตึกสูงๆหลายแห่งน่าจะเอาอย่างดูบ้าง เพราะแดดในประเทศไทยแรงดีเหลือเกิน น่าจะผลิตกระแสไฟฟ้า ได้เยอะกว่าแดดที่อังกฤษ ถ้าทำได้จริงๆ คงช่วยชาติ
ประหยัดพลังงาน ไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

 

วีดีโอระบบไฮบริด สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและสำรางไฟฟ้า

วีดีโอสาธิต อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์1-3 แรงม้า

 

TRAITHEP INDUSTRY @ TTISOLAR ขอขอบคุณ
ที่มา: http://www.techxcite.com/topic/335.html

 


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

TTISOLAR & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

โทรศัพท์มือถือ:

093-789-2635

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

www.ttisolarcell.com

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)